خرید و فروش سوله و زمین صنعتی در بزرگترین شهر صنعتی استان اصفهان

خرید و فروش سوله زمین کارخانه های اماده بهره برداری و کارخانه های فعال در حال کار

کارخانه های تمام کار با وام های صنعتی مصوب شده

 

با کاربری های شیمیایی ـ غذایی ـ فلزی و ...

با کلیه امکانات آب ـ فاضلاب ـ برق ـ گاز ـ تلفن با پیش شماره  ۰۳۱۱ و ۰۳۲۱

شاه راه اصلی کشور (اصفهان شیراز ) کیلومتر ۵۰

تلفن تماس: ۰۹۳۵۳۰۰۵۰۵۰

نوشته شده توسط مدیر در ساعت 23:7 | لینک  |